TFS | Tule- ja tööohutusteenused

Tuleohutusülevaatus

Vastavalt 1. märtsl 2021 jõustunud tuleohutuse seadusele tuleohutusülevaatuse tegemise korraldab ehitise valdaja. Kui ehitist kasutab mitu valdajat, korraldab tuleohutusülevaatuse tegemise ehitise omanik.

  • Büroohoone
  • Tööstus- ja laohoone
  • Garaaž
Büroohoone

Tuleohutusülevaatus on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 4² lg. 1 punkt 1 – Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha büroohoones pindalaga üle 750 m2.  Eespool nimetatud objektide kohta esitatakse päästeametile akt hiljemalt 1. jaanuaril 2023.

Tööstus- ja laohoone

Tuleohutusülevaatus on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 4² lg. 1 punkt 2 – Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2. Eespool nimetatud objektide kohta esitatakse päästeametile akt hiljemalt 1. jaanuaril 2024.

Garaaž

Tuleohutusülevaatus on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 4² lg. 1 punkt 3 – Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha garaažis pindalaga üle 1000 m2. Eespool nimetatud objektide kohta esitatakse päästeametile akt hiljemalt 1. jaanuaril 2025.

  • Büroohoone
  • Tööstus- ja laohoone
  • Garaaž
Büroohoone

Tuleohutusülevaatus on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 4² lg. 1 punkt 1 – Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha büroohoones pindalaga üle 750 m2.  Eespool nimetatud objektide kohta esitatakse päästeametile akt hiljemalt 1. jaanuaril 2023.

Tööstus- ja laohoone

Tuleohutusülevaatus on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 4² lg. 1 punkt 2 – Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2. Eespool nimetatud objektide kohta esitatakse päästeametile akt hiljemalt 1. jaanuaril 2024.

Garaaž

Tuleohutusülevaatus on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 4² lg. 1 punkt 3 – Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha garaažis pindalaga üle 1000 m2. Eespool nimetatud objektide kohta esitatakse päästeametile akt hiljemalt 1. jaanuaril 2025.