TFS | Tule- ja tööohutusteenused

Tuleohutuspaigaldised

Tuleohutuspaigaldis on hoone tehnosüsteem või tehniline seade, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks, avastamiseks või kustutamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks ning evakuatsiooni või päästetööde ohutuks läbiviimiseks.

  • Tulekustutid
  • Voolikusüsteem
  • Tuletõkkeuksed
  • ATS süsteem
Tulekustutid

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse kontrolli ja hooldusega.

Kontroll – tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.
Hooldus
Voolikusüsteem

Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Voolikusüsteemi korrashoid tagatakse nende regulaarse kontrolli ja hooldusega. Kontrolli ja hoolduse tulemused fikseeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kontroll (teostatakse üks kord aastas)
Hooldus (teostatakse üks kord 5 aasta jooksul)
Tuletõkkeuksed
Tagame tuletõkkeuste ja evakuatsioonipääsude korrapärase hoolduse, järgides kõiki kehtestatud standardeid. Tuletõkkeuksi kontrollitakse aastas vähemalt üks kord ja evakuatsioonipääsusid igal kvartalil, vastavalt kehtivatele nõuetele.
 
Automaatselt sulguv tuletõkkeuks hoia vaba.
Tuletõkkeuks hoia kinni.
ATS süsteem

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
ehk ATS süsteem annab automaatselt teate tekkivast tulekahjust, samuti oma töövalmidust ohustavast rikkest.

Hooldustingimused on Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele reguleeritud ja kohustuslikud igale automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikule.

Meie meeskond garanteerib tuleohutussüsteemide korrapärase töö. Reageerime 24/7 ning dokumenteerime. Tõhus ja mugav järelteenindus.

Kord kvartalis tuleb:
Kord aastas tuleb:

Iga-aastase hoolduse tulemuste kohta koostab hooldaja akti, mis antakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi eest vastutavale isikule.

  • Tulekustutid
  • Voolikusüsteem
  • Tuletõkkeuksed
  • ATS süsteem
Tulekustutid

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse kontrolli ja hooldusega.

Kontroll – tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.
Hooldus
Voolikusüsteem

Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Voolikusüsteemi korrashoid tagatakse nende regulaarse kontrolli ja hooldusega. Kontrolli ja hoolduse tulemused fikseeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kontroll (teostatakse üks kord aastas)
Hooldus (teostatakse üks kord 5 aasta jooksul)
Tuletõkkeuksed
Tagame tuletõkkeuste ja evakuatsioonipääsude korrapärase hoolduse, järgides kõiki kehtestatud standardeid. Tuletõkkeuksi kontrollitakse aastas vähemalt üks kord ja evakuatsioonipääsusid igal kvartalil, vastavalt kehtivatele nõuetele.
 
Automaatselt sulguv tuletõkkeuks hoia vaba.
Tuletõkkeuks hoia kinni.
ATS süsteem

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
ehk ATS süsteem annab automaatselt teate tekkivast tulekahjust, samuti oma töövalmidust ohustavast rikkest.

Hooldustingimused on Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele reguleeritud ja kohustuslikud igale automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikule.

Meie meeskond garanteerib tuleohutussüsteemide korrapärase töö. Reageerime 24/7 ning dokumenteerime. Tõhus ja mugav järelteenindus.

Kord kvartalis tuleb:
Kord aastas tuleb:

Iga-aastase hoolduse tulemuste kohta koostab hooldaja akti, mis antakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi eest vastutavale isikule.