TFS | Tule- ja tööohutusteenused

Tööohutus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus nõuab töötajatele ohtude ja riskide tutvustamist enne tööle asumist.

  • Konsultatsioon
  • Töökeskkonna riskianalüüs
  • Ohutusjuhendid
Konsultatsioon

Pakume asjatundlikke tööohutuse konsultatsioone, mis on suunatud Sinu ettevõtte või asutuse töötajate ohutuse ja heaolu maksimeerimisele.

Miks on tööohutuskonsultatsioon oluline? Tööohutus on igas organisatsioonis kriitilise tähtsusega. Professionaalne tööohutuskonsultatsioon on oluline järgmistel põhjustel:

Vastavus seadusandlusele:
Riskide hindamine ja maandamine:
Kohandatud tööohutusstrateegiad:
Töötajate koolitus ja teadlikkus:
Ennetus ja Reageerimisvalmidus:

Meie eesmärk on tagada, et Sinu töökohal oleks ohutu ja tervislik keskkond. Võta meiega ühendust, et arutada, kuidas saame Sinu ettevõtte tööohutust parandada.

Konsultatsiooni käigus selgub:
Töökeskkonna riskianalüüs

Tööandja selgitab töökeskkonna riskianalüüsi koostamisel välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdab vajaduse korral nende parameetrid ning hindab riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Riskianalüüs sisaldab tegevuskava, milles nähakse ette kõikidel ettevõtte tegevusaladel ja juhtimistasanditel rakendatavad abinõud töötajate terviseriski vältimiseks ja vähendamiseks, samuti abinõude rakendamise ajakava ja rakendajad. Tööandja eraldab tegevuskava täitmiseks vajalikud vahendid.

Ohutusjuhendid

Tööandjal on kohustus enda töötajaid või ka renditud töötajaid enne töötaja tööle lubamist töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendada. Juhendamisteks peavad olema ettevõtte koostatud ohutusjuhendid, mida töötajatele tutvustatakse. Kõik juhendite tutvustamised tuleb tööandjal kirjalikult registreerida.

  • Konsultatsioon
  • Töökeskkonna riskianalüüs
  • Ohutusjuhendid
Konsultatsioon

Pakume asjatundlikke tööohutuse konsultatsioone, mis on suunatud Sinu ettevõtte või asutuse töötajate ohutuse ja heaolu maksimeerimisele.

Miks on tööohutuskonsultatsioon oluline? Tööohutus on igas organisatsioonis kriitilise tähtsusega. Professionaalne tööohutuskonsultatsioon on oluline järgmistel põhjustel:

Vastavus seadusandlusele:
Riskide hindamine ja maandamine:
Kohandatud tööohutusstrateegiad:
Töötajate koolitus ja teadlikkus:
Ennetus ja Reageerimisvalmidus:

Meie eesmärk on tagada, et Sinu töökohal oleks ohutu ja tervislik keskkond. Võta meiega ühendust, et arutada, kuidas saame Sinu ettevõtte tööohutust parandada.

Konsultatsiooni käigus selgub:
Töökeskkonna riskianalüüs

Tööandja selgitab töökeskkonna riskianalüüsi koostamisel välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdab vajaduse korral nende parameetrid ning hindab riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Riskianalüüs sisaldab tegevuskava, milles nähakse ette kõikidel ettevõtte tegevusaladel ja juhtimistasanditel rakendatavad abinõud töötajate terviseriski vältimiseks ja vähendamiseks, samuti abinõude rakendamise ajakava ja rakendajad. Tööandja eraldab tegevuskava täitmiseks vajalikud vahendid.

Ohutusjuhendid

Tööandjal on kohustus enda töötajaid või ka renditud töötajaid enne töötaja tööle lubamist töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendada. Juhendamisteks peavad olema ettevõtte koostatud ohutusjuhendid, mida töötajatele tutvustatakse. Kõik juhendite tutvustamised tuleb tööandjal kirjalikult registreerida.