TFS | Tule- ja tööohutusteenused

Koolitused


Meie spetsialistid, kellel on tuleohutusspetsialisti tase 5 kutsetunnistused ja ulatuslik operatiivteenistuse kogemus päästealal, suudavad pakkuda Sulle koolitusi, mis on täiendatud reaalsete näidetega ja elulise sisuga.

  • Tulekahjuõppuse teoreetiline osa
  • Praktiline tulekahjuõppus
  • Evakuatsioonijuhtide täiendõpe
  • Tulekustutusharjutus
Tulekahjuõppuse teoreetiline osa

Meie korraldatavad koolitused on alati suunatud konkreetsetele objektidele. Enne teoreetilise koolituse algust uurib meie spetsialist hoolikalt objekti tuleohutuse plaani ja selle eripärasid, et kohandada loeng just teie vajadustele.

Tulekahjuõppuse teoreetilisel osal tutvustatavad tuleohutusalased teemad:

Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus
Teema 2. Evakuatsioon
Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine
Praktiline tulekahjuõppus


Õppuse, mis on keskendunud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemisele, peamine eesmärk on kindlustada, et kõik töötajad omavad piisavaid teadmisi ja oskusi nende olukordade puhuks. Selle läbi viimine võimaldab mitte ainult edastada vajalikku infot ja praktikaid, vaid ka testida ja hinnata, kuidas töötajad rakendavad õpitud teadmisi. Samuti on oluline kontrollida, kas ettevõtte olemasolev tegutsemisplaan on piisav ja vastab seatud eesmärkidele, tagades nii töötajate turvalisuse kriitilistes olukordades.

Tulekahjuõppus koosneb:
Evakuatsioonijuhtide täiendõpe

Evakuatsioonijuhtide täiendkoolituse eesmärk on meenutada ettevõtte või asutuse evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele, kuidas tulekahju korral tegutseda ning rõhutada, et nad peavad omama põhjalikke teadmisi ja oskusi, et efektiivselt juhtida ja reageerida hädaolukordades.

Koolitusel käsitletavad teemad:
Tulekustutusharjutus

Praktilise harjutuse läbiviimine on kõige tõhusam viis, kuna see suurendab inimese julgust ja käelist mälu, et kasutada ettevõttes leiduvat tulekustutit võimaliku tulekahju piiramiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:
  • Tulekahjuõppuse teoreetiline osa
  • Praktiline tulekahjuõppus
  • Evakuatsioonijuhtide täiendõpe
  • Tulekustutusharjutus
Tulekahjuõppuse teoreetiline osa

Meie korraldatavad koolitused on alati suunatud konkreetsetele objektidele. Enne teoreetilise koolituse algust uurib meie spetsialist hoolikalt objekti tuleohutuse plaani ja selle eripärasid, et kohandada loeng just teie vajadustele.

Tulekahjuõppuse teoreetilisel osal tutvustatavad tuleohutusalased teemad:

Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus
Teema 2. Evakuatsioon
Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine
Praktiline tulekahjuõppus


Õppuse, mis on keskendunud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemisele, peamine eesmärk on kindlustada, et kõik töötajad omavad piisavaid teadmisi ja oskusi nende olukordade puhuks. Selle läbi viimine võimaldab mitte ainult edastada vajalikku infot ja praktikaid, vaid ka testida ja hinnata, kuidas töötajad rakendavad õpitud teadmisi. Samuti on oluline kontrollida, kas ettevõtte olemasolev tegutsemisplaan on piisav ja vastab seatud eesmärkidele, tagades nii töötajate turvalisuse kriitilistes olukordades.

Tulekahjuõppus koosneb:
Evakuatsioonijuhtide täiendõpe

Evakuatsioonijuhtide täiendkoolituse eesmärk on meenutada ettevõtte või asutuse evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele, kuidas tulekahju korral tegutseda ning rõhutada, et nad peavad omama põhjalikke teadmisi ja oskusi, et efektiivselt juhtida ja reageerida hädaolukordades.

Koolitusel käsitletavad teemad:
Tulekustutusharjutus

Praktilise harjutuse läbiviimine on kõige tõhusam viis, kuna see suurendab inimese julgust ja käelist mälu, et kasutada ettevõttes leiduvat tulekustutit võimaliku tulekahju piiramiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad: