TFS | Tule- ja tööohutusteenused

Dokumentatsioon

Korrektselt koostatud ja kaasaegne tuleohutusalane dokumentatsioon on esimene samm turvalisuse tagamisel.

  • Tulekahju korral tegutsemise plaan
  • Evakuatsiooniskeemid
  • Enesekontrolli tuleohutusaruanne
  • Operatiivkaart
Tulekahju korral tegutsemise plaan
Ettevõtte või asutuse töötajate või teenistujate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi.

Tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.

Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise
tegevuskavast ning evakuatsiooniskeemidest.

Tegevuskava sisaldab:
Evakuatsiooniskeemid

Evakuatsiooniskeem on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Skeemile kantakse vastava tingmärgi abil:
Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet, nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust.

Tuleohutusaruanne peab sisaldama:
Operatiivkaart

Operatiivkaart tähendab isiku kohustust koostada tema valduses oleva hoone kohta operatiivkaart. Operatiivkaart on kompaktne vaade ehitise tehniliste andmete, ehitises asuvate tuleohutuspaigaldiste ja muu olulise kohta, mis on abiks päästemeeskonnale sündmuse lahendamisel.

Operatiivkaardi esitamise kohustus on ehitise valdajal. Kui valdajaid on mitu, peab ehitise omanik määrama operatiivkaardi koostamise ja esitamise eest vastutava inimese, kes koostab ja esitab hoone kohta operatiivkaardi piirkondlikule päästekeskusele.

Edastatud operatiivkaardi piirkondlik päästekeskus vaatab üle ja vajadusel võtab ühendust operatiivkaardi esitajaga. Kui operatiivkaart on korras, siis piirkondlik päästekeskus kooskõlastab operatiivkaardi.

  • Tulekahju korral tegutsemise plaan
  • Evakuatsiooniskeemid
  • Enesekontrolli tuleohutusaruanne
  • Operatiivkaart
Tulekahju korral tegutsemise plaan
Ettevõtte või asutuse töötajate või teenistujate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi.

Tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.

Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise
tegevuskavast ning evakuatsiooniskeemidest.

Tegevuskava sisaldab:
Evakuatsiooniskeemid

Evakuatsiooniskeem on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Skeemile kantakse vastava tingmärgi abil:
Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet, nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust.

Tuleohutusaruanne peab sisaldama:
Operatiivkaart

Operatiivkaart tähendab isiku kohustust koostada tema valduses oleva hoone kohta operatiivkaart. Operatiivkaart on kompaktne vaade ehitise tehniliste andmete, ehitises asuvate tuleohutuspaigaldiste ja muu olulise kohta, mis on abiks päästemeeskonnale sündmuse lahendamisel.

Operatiivkaardi esitamise kohustus on ehitise valdajal. Kui valdajaid on mitu, peab ehitise omanik määrama operatiivkaardi koostamise ja esitamise eest vastutava inimese, kes koostab ja esitab hoone kohta operatiivkaardi piirkondlikule päästekeskusele.

Edastatud operatiivkaardi piirkondlik päästekeskus vaatab üle ja vajadusel võtab ühendust operatiivkaardi esitajaga. Kui operatiivkaart on korras, siis piirkondlik päästekeskus kooskõlastab operatiivkaardi.